en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. štátne skúšky 2022

Štátne skúšky pre Ing. študijné programy sa budú konať dňa 24. mája 2022.

OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU