en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. štátne skúšky 2021

Štátne skúšky pre Ing. študijné programy sa budú konať dňa 25. mája 2021.

OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU