en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. štátne skúšky 2019

Štátne skúšky pre Ing. študijné programy sa budú konať dňa 21. mája 2019.

OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU