en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. štátne skúšky 2017

Štátne skúšky pre Ing. študijné programy Elektrotechnické systémy a Elektrotechnické inžinierstvo sa budú konať dňa 23. mája 2017.

OKRUHY TÉM ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU