en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram opravných štátnych skúšok 2022

Opravné štátne skúšky pre Ing. študijný program Priemyselná elektrotechnika a Bc. študijný program Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 20. septembra 2022.

HARMONOGRAM ING. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2022

HARMONOGRAM BC. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2022 - 1. komisia

HARMONOGRAM BC. OPRAVNÝCH ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2022 - 2. komisia