en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram opravných Bc. štátnych skúšok 2018

Opravné štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 18. septembra 2018.

HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2018