en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram opravných Bc. štátnych skúšok 2017

Opravné štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 19. septembra 2017.

HARMONOGRAM OPRAVNÝCH BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017