en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2016

Ing. štátne skúšky pre študijný program Elektrotechnické inžinierstvo:

 

Termín: 24. máj 2016

Harmonogram štátnych skúšok