en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2015

Ing. štátne skúšky pre študijný program Elektrotechnické inžinierstvo:

 

Termín: 26. máj 2015

Harmonogram štátnych skúšok

Otázky k štátnicovému predmetu