en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2021

Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 22. júna 2021.

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2021

Štátne skúšky budú prebiehať formou videokonferencie cez systém Webex:

1. komisia: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=edeb3070d3fe20a4c228ff764771ba6fd
2. komisia: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=e993d6df44d152972c6a1d6d49f78db83
3. komisia: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=eb404de47ba3e848dc10572fe370213b3