en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2017

Štátne skúšky pre Bc. študijné programy Automatizované elektrotechnické systémy a Riadenie elektromechanických systémov sa budú konať dňa 20. júna 2017.

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2017