en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2016

Bc. štátne skúšky pre študijné programy:

 

Termín: 20. jún 2016

Harmonogram štátnych skúšok