en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2015

Bc. štátne skúšky pre študijný program Riadenie elektromechanických systémov:

 

Termín: 23. jún 2015

Harmonogram štátnych skúšok