en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

ELEKTRO 2016

Konferencia ELEKTRO 2016 sa bude konať v dňoch 16. - 18. mája 2016 vo Vysokých Tatrách. Táto konferencia predstavuje medzinárodné fórum pre výskumníkov ale aj profesionálov z praxe v odborných oblastiach týkajúcich sa predovšetkých elektrotechniky a mechatroniky, ale aj informačných a komunikačných technológií. Zborníky z prechádzajúcich ročníkov konferencie sú indexované v databázach IEEE Explore a Scopus, zborník z posledného ročníka je indexovaný aj vo Web of Science.

Viac informácií o konferencii je možné nájsť na: http://elektro.uniza.sk/elektro/