en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Bakalárske a Diplomové práce

Bakalársky projekt

Do 25.9.2015 je nutné vybrať si tému bakalárskej práce v MAIS a dohodnúť sa s príslušným učiteľom na akceptácii témy a na termíne konzultácií. Po tomto termíne budú študentom témy priradené z úrovne katedry.

Diplomový projekt 2

Téma diplomovej práce je pokračovaním Semestrálneho projektu (Diplomový projekt 1). Kontaktujte svojho vedúceho diplomovej práce do 25.9.2015 a dohodnite si termín konzultácií.