en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

S7: Laboratórium elektrických strojov

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických strojov.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu S7 sa vyučujú tieto predmety:


Fotogaléria:

 

S7: Laboratórium elektrických strojov S7: Laboratórium elektrických strojov S7: Laboratórium elektrických strojov S7: Laboratórium elektrických strojov S7: Laboratórium elektrických strojov S7: Laboratórium elektrických strojov S7: Laboratórium elektrických strojov