en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

BS25: Laboratórium elektrických strojov

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických strojov.

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu BS25 sa vyučujú tieto predmety:


Fotogaléria:

 

BS25: Laboratórium elektrických strojov BS25: Laboratórium elektrických strojov BS25: Laboratórium elektrických strojov BS25: Laboratórium elektrických strojov BS25: Laboratórium elektrických strojov BS25: Laboratórium elektrických strojov BS25: Laboratórium elektrických strojov