en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov

Laboratórium slúži pre výučbu študentov v oblasti elektrických pohonov, špeciálne je vybavené pre meranie elektrických strojov.

Vedúci laboratória - doc. Ing. Ján Kaňuch, PhD.

Vybavenie laboratória:

Laboratórium je určené pre výučbu a výskumné účely v oblasti elektrických strojov. V laboratóriu sa realizujú základné merania charakteristík AC a DC elektrických strojov a transformátorov. Je vybavené dvoma dynamometrami (vysokootáčkovým dynamometrom Steiger Mohio s vysoko presnými torznými snímačmi momentu a komutátorovým dynamometrom), jednofázovými a trojfázovým výkonovým analyzátorom a potrebnou napájacou a meracou technikou (laboratórne zdroje a prístroje, ktoré sú určené pre meranie na elektrických strojoch).
V laboratóriu je možno vytvoriť 3 samostatné meracie pracoviská, ktoré slúžia na výučbu príslušných odborných predmetov a tiež riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov.

V laboratóriu BS26 sa vyučujú tieto predmety:


Fotogaléria:

 

S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov S6/BS26: Laboratórium elektrických pohonov a elektrických strojov