en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ

Laboratórium výskumných projektov bolo modernizované v rokoch 2010 až 2012 z fondov Európskej únie, je určené hlavne na výskumné a vývojové práce z oblastí programovateľných elektrických napájacích zdrojov, programovateľných automatov, priemyselných zberníc automobilovej elektrotechniky, mechatronických automatizovaných systémov a CAD systémov pre návrh a konštrukciu elektrických strojov. Slúži hlavne diplomantom a doktorandom katedry pri vypracovávaní ich prác, pre riešenie výskumno-vývojových úloh a úloh, riešených pre priemyselnú prax.

Vybavenie laboratória:


Fotogaléria:

 

B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ B216: Laboratórium výskumných projektov EÚ