en sk
Department of Electrical Engineering and Mechatronics FEI TU of Košice

Assoc. Prof. Ing. Peter Girovský, PhD.

Assoc. Prof. Ing. Peter Girovský, PhD.

Technical University of Košice
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Department of Electrical Engineering and Mechatronics
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever
Slovak Republic

Tel.: +421 55 602 2271
E-mail:


Professional competence:

 • Ing. (2003) – Technical university of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics
 • PhD. (2009) – Technical university of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics
 • Assoc. Prof. (2021) – Technical university of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Fields of professional interest:

 • Modern control methods of electrical drives
 • Methods of artificial intelligence
 • Sensors and automation technology
 • Digital signal processor
 • Robotics

Research projects:

 • Moderné metódy identifikácie a riadenia priemyselných sústav, grantový projekt VEGA–1/9033/02
 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov, grantový projekt VEGA–1/4076/07
 • Aplikácie metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov, grantový projekt VEGA–1/0006/10
 • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, ITMS-26220120003
 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov, grantový projekt VEGA-1/4076/07
 • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponentyII, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, ITMS-26220120046
 • Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie-projekt APVV-0185-10
 • Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/03-SORO, ITMS-26220120055
 • Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov, projekt KEGA 042TUKE-4/2012
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2012/2.2/08-RO, ITMS-26220220182

Publications: (10 most significant publications)

 • Timko J., Žilková J., Girovský P.: Modelovanie a riadenie elektrických pohonov s využitím neurónových sietí, C-PRESS, Košice, 2009, ISBN 978-80-8086-124-7
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: Modelling and control of tinning line entry section using neural networks, International Journal of Simulation Modelling. Vol. 11, no. 2, 2012, p. 1-12. - ISSN 1726-4529
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: An inverse neural model for controlling non-linear dynamic systems, Acta technica ČSAV, 2003, ISSN 0001-7043
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: Nonlinear system control using neural networks, Acta Polytechnica Hungaria, 2006, ISSN 1785-8860
 • Timko J., Žilková J., Girovský P.: Shaft sensorless vector control of an induction motor, Acta Technica ČSAV, 2007, ISSN 0001-7043
 • Girovský P., Timko J., Žilková J.: Modelling of neural network speed estimator for field oriented control of induction motor, Metalurgija. Vol. 49, no. 2, 2010, p. 231-235. - ISSN 0543-5846
 • Girovský P., Timko J., Žilková J.: Shaft Sensor-less FOC Control of an Induction Motor Using Neural Estimators, Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 9, no. 4, 2012, p. 31-45. - ISSN 1785-8860
 • Girovský P., Žilková J., Timko J., Girovský J.: An adaptive neurocontroller for induction motors, Communications. Roč. 15, č. 3, 2013, s. 68-72. - ISSN 1335-4205
 • Girovský P., Žilková J., Timko J.: The neural speed controller for the induction motor, EDPE’05, Dubrovnik, Croatia, 2005, ISBN 953-6037-43-2
 • Girovský P., Timko J., Žilková J., Fedák V.: Neural estimators for shaft sensorless FOC control of induction motor, EPE-PEMC 2010 : 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, 6-8. September 2010, Ohrid, Macedonia. - Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, 2010, P. T7-1-T7-5. - ISBN 978-1-4244-7854-5