en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Záverečné práce pre študentov vo firme ComAp

Vážené študentky, vážení študenti,

spoločnosť ComAp v spolupráci s našou katedrou ponúka niekoľko tém pre záverečné práce. Záverečné práce budú mať prideleného konzultanta priamo z ComAp, pričom školiteľom bude pedagóg z katedry KEM. Témy sú rozdelené do dvoch okruhov, a to témy pre oddelenie vývoja HW a témy pre oddelenie vývoja SW. Spomedzi uchádzačov si spoločnosť ComAp vyberie 1 študenta pre okruh z HW a 1 študenta pre okruh zo SW a to na základe pohovoru. V prípade Vášho záujmu je potrebné napísať mail Ing. Šlapákovi, ktorý je koordinátorom medzi katedrou a spoločnosťou ComAp.