en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zadania DP pre študentov 2.ročníka Ing. štúdia + prednáška firmy U.S. Steel

Zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC si študenti 2. ročníka inžinierského štúdia môžu prevziať v stredu 19. apríla 2017 o 13:00 hodine v miestnosti č. 215.
Odovzdávanie zadaní bude spojené s prednáškou zástupcov firmy U.S. Steel Košice, s.r.o. so začiatkom o 13:30. V rámci prednášky budú študentom prezentované možnosti uplatnenia sa vo firme U.S. Steel Košice, s.r.o.
Účasť je povinná!