Zadania Diplomových prác pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia | Katedra elektrotechniky a mechatroniky
en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zadania Diplomových prác pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia

Zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC si študenti 2. ročníka inžinierského štúdia môžu prevziať v pondelok 23. apríla 2018 o 9:30 hodine na sekretariáte KEM.