en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zadania Diplomových prác pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia

Zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC si študenti 2. ročníka inžinierského štúdia môžu prevziať v stredu 10. apríla 2019 o 13:30 hodine v miestnosti č. B231 (215)