en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Výučba v zimnom semestri 2020/2021

V zimnom semestri 2020/2021 budú v 1. a 2. stupni štúdia na KEM prednášky prebiehať formou online výučby prostredníctvom platformy WEBEX a cvičenia prezenčnou formou. Konkrétne informácie o každom predmete dostanú študenti na prvých cvičeniach z jednotlivých predmetov alebo mailom od garanta daného predmetu.