en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Vyhodnotenie ankety absolventov KEM

V období od 6.2. do 24.2. prebehla anketa pre absolventov Katedry elektrotechniky a mechatroniky. Cieľom tejto ankety bolo zistiť, ako sa absolventi Katedry elektrotechniky a mechatroniky dokážu uplatniť na truhu práce po úspešnom ukončení štúdia. V tejto ankete respondenti odpovedali na 12 otázok.

Anketové otázky:

 1. Aký typ strednej školy ste ukončili pred nástupom na vysokú školu?
 2. V ktorom roku ste ukončili štúdium na Katedre elektrotechniky a mechatroniky?
 3. Aké najvyššie vzdelanie ste dosiahli na KEM?
 4. Približne ako dlho Vám trvalo, kým ste si našli Vaše 1. zamestnanie?
 5. Pracujete v odbore, ktorý ste vyštudovali?
 6. V akom kraji pracujete?
 7. Museli ste sa za prácou presťahovať?
 8. Aký bol približne Váš nástupný plat?
 9. Aký je Váš súčasný plat?
 10. Ak by ste sa mali rozhodnúť ešte raz, začali by ste opäť študovať na KEM?
 11. Odporučili by ste záujemcom o štúdium na Technickej univerzite, aby prišli študovať práve na KEM?
 12. Ste muž alebo žena?

Výsledky ankety