en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Vedecký Brloh

Dňa 27.2.2016 sa vo Výmenníku Obrody konal tradičný Vedecký Brloh, ktorého tohto mesačnou témou bol Pestrý svet robotov. Zástupcovia projektu SPOT pozvali na lektorovanie zástupcu našej katedry Ing. Jána Bačíka spolu s jeho kolegami Ing. Petrom Talianom a Ing. Martinom Lešom. Tí pripravili pre deti zaujímavú prednášku a nezabudnuteľné odpoludnie v spoločnosti robotov.

Video z akcie VEDECKÝ BRLOH: https://www.youtube.com/watch?v=OIMO8NBUHGc

Vedecký Brloh Vedecký Brloh Vedecký Brloh Vedecký Brloh Vedecký Brloh Vedecký Brloh Vedecký Brloh Vedecký Brloh Vedecký Brloh Vedecký Brloh