en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Štipendijný pobyt na Kube

Na základe dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky bude možné v akademickom roky 2019/2020 absolvovať štipendijný pobyt na Kube, pričom štúdium, ako aj celkový pobyt na Kube, vrátane cestovných nákladov, budú hradené kubánskou stranou.

Predpokladaný nástup kandidátov by bol v 3. a 4. štvťroku 2019 (najskôr však od septembra 2019), resp. v 1. štvrťroku 2020 - v závislosti od akceptácie kubánskej strany.
Preferuje sa znalosť španielskeho jazyka, možnosti štúdia v anglickom jazyku sú limitované.
Minimálna dĺžka štipendijného pobytu je jeden mesiac, pričom nie je možné študentov vyslať na celé štúdium, resp. na ukončenie štúdia v rámci záverečného ročníka.

V prípade záujmu kontaktujte vedúcu katedry prof. Ing. Daniele Perdukovej, PhD. do 25.9.2018.