en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Školenie EGE pre študentov elektrotechnických odborov

V termíne 8.-9.9.2016 sa uskutoční školenie firmy EGE pre študentov elektrotechnických odborov. Školenie sa uskutoční v sídle firmy EGE, spol. s.r.o., Novohradská 34, 37008 České Budějovice. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 5.9.2016 na email: pruchova@ege.cz. Viac informácií o programe školenia nájdete v letáku.