en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Robot Pathfinder pomáha v nemocnici

Nemocnica Košice–Šaca v spolupráci s Katedrou elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE v Košiciach začala vo svojich priestoroch využívať službu unikátneho robota Pathfinder. Pilotný projekt automatizácie nemocničnej logistiky možno považovať za prvú aplikáciou robotickej mobilnej technológie v nemocničnom prostredí v Slovenskej republike, ktorá je súčasne vzorovou ukážkou transferu výsledkov výskumu do praxe. Šikovný pomocník bude pomáhať personálu s prevozom liekov či zdravotníckeho materiálu medzi jednotlivými pracoviskami. Tým im ušetrí čas, ktorý budú môcť venovať svojim pacientom.

Viac sa dozviete v článku: http://kosicednes.sk/udalosti/era-robotov-prichadza-uz-aj-do-nemocnicneho-prostredia/