en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Program pre študentov firmy Semikron, s.r.o.

Firma Semikron, s.r.o., ponúka študentom už počas štúdia možnosť získať praktické skúsenosti a zvýšiť tak svoju hodnotu na pracovnom trhu. V súčastnosti firma ponúka študentom:

  1. Flexibilný pracovný pomer
  2. Pravidelnú letnú stáž
  3. Bakalárske práce
  4. Diplomové práce

Viac o ponuke firmy Semikron, s.r.o. sa dozviete v LETÁKU, prípadne od zástupcov firmy v rámci Dní príležitostí na TUKE, ktoré sa budú konať v priestoroch Univerzitnej kniznice dňa 15.3.2016.