en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pre študentov - Prezentačné dni podnikov

Akciu s názvom "Prezentačné dni podnikov" pripravilo pre študentov Technickej univerzity v Košiciach Centrum vedecko-technických informácií v rámci národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti".

Na pôde univerzity sa tak predstavia vysokoškolákom podniky z regiónu, ktoré majú záujem o študentov už počas ich štúdia a sú ochotné podieľať sa na ich praktickej príprave. Zároveň sa študentom prihovoria úspešní absolventi Technickej univerzity, ktorí dnes pracujú na významných pozíciách v podnikoch po celom Slovensku.

 

PREZENTAČNÉ DNI PODNIKOV

AULA MAXIMA, Technická univerzita v Košiciach

27. november 2014

Program Prezentačných dní podnikov na TU v Košiciach

 

Táto akcia môže uľahčiť študentom orientáciu na trhu práce a zároveň ich motivovať v ďalšom smerovaní, preto ju odporúčame najmä pre študentov 2. stupňa.