en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Prednáška firmy SPINEA s.r.o.

Dňa 5.4.2016 (utorok) o 11:00 hod. sa na Katedre elektrotechniky a mechatroniky v laboratóriu L215 uskutoční prednáška firmy SPINEA s.r.o. so sídlom v Prešove. Prednáška bude zameraná na možnosti uplatnenia absloventov študijného programu Elektrotechnické systémy vo firme SPINEA s.r.o. a na odborné stáže pre študentov.
Študenti sa budú môcť osobne stretnúť so zástupcami firmy a prekonzultovať otázky, ktoré ich budú zaujímať. Firma SPINEA s.r.o. dlhodobo spolupracuje s Katedrou elektrotechniky a mechatroniky, pričom výsledkom tejto spolupráce je zriadenie spoločného združeného laboratória pre podporu projektov aplikovoného výskumu a vývoja v oblasti pohonárskej o riadiacej techniky.