en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Štatistické riadenie procesov

Cieľom predmetu "Štatistické riadenie procesov" je poskytnúť študentom vedomosti o základných technikách štatistického riadenia  procesov tak, aby ich vedeli využiť pri meraní, hodnotení, riadení a zlepšovaní procesov.

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: