en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Elektrotechnika

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Otázky k ústnej skúške z predmetu Elektrotechnika - FMMR TU/ Šk. rok: 2020/2021, LS 42,42 kB 12.04.2021
Harmonogram cvičení - FMMR TU – I. roč.-Šk. rok: 2020 / 2021, LS 61,60 kB 07.04.2021
Osnova prednášok - FMMR TU – I. roč.-Šk. rok: 2020 / 2021, LS 114,80 kB 07.04.2021
Návod na meranie: ASYNCHRÓNNY MOTOR 115,60 kB 28.04.2015
Návod na meranie: JEDNOFÁZOVÝ TRANSFORMÁTOR 174,45 kB 02.03.2015