en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Elektrotechnika

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Otázky k ústnej skúške z predmetu Elektrotechnika HF TU 2015/2016 21,63 kB 11.03.2016
Harmonogram cvičení - HF TU – I. roč.-Šk. rok: 2015 / 2016, LS 26,38 kB 08.02.2016
Osnova prednášok - HF TU – I. roč.-Šk. rok: 2015 / 2016, LS 60,27 kB 08.02.2016
Návod na meranie: ASYNCHRÓNNY MOTOR 115,60 kB 28.04.2015
Návod na meranie: JEDNOFÁZOVÝ TRANSFORMÁTOR 174,45 kB 02.03.2015