en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Elektrotechnika

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Otázky k ústnej skúške z predmetu Elektrotechnika - FMMR TU 2018/2019 21,84 kB 11.02.2019
Harmonogram cvičení - FMMR TU – I. roč.-Šk. rok: 2018 / 2019, LS 27,00 kB 11.02.2019
Osnova prednášok - FMMR TU – I. roč.-Šk. rok: 2018 / 2019, LS 49,36 kB 11.02.2019
Návod na meranie: ASYNCHRÓNNY MOTOR 115,60 kB 28.04.2015
Návod na meranie: JEDNOFÁZOVÝ TRANSFORMÁTOR 174,45 kB 02.03.2015