en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

CAD v elektrotechnike

V rámci predmetu "CAD v elektrotechnike" získa študent základné vedomosti i pokročilé praktiky z oblasti simulačných a návrhových programov pre elektrické, mechanické a riadiace systémy. Prehĺbia si základné vedomosti z MATLABu pre návrhy systémov, naučia sa zostavovať valstné grafické používateľské interfejsy (GUI).

Stručná osnova predmetu:

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
CADvE_výber látky zo skrípt MEMS
1,48 MB 16.05.2017
Šablóna prezentácie
425,50 kB 02.05.2017
Šablóna správy hlavného referátu
313,27 kB 02.05.2017
Prvé zadanie
33,93 kB 13.03.2017
Výpočet prenosu z blokovej schémy v MATLABe
56,80 kB 14.05.2016
Vlasnosti sústav 1. a 2. rádu
4,39 MB 28.04.2016
Použitie MATLABu pre riešenie elektrických obvodov
485,53 kB 28.04.2016
Filter circuits - návrhy filtrov
40,39 kB 28.04.2016
Konštrukcia logaritmických frekv.charakteristík
122,89 kB 28.04.2016
Filtrovanie analógových signálov
822,10 kB 28.04.2016
Modelovanie v prostredí Simulink
1,39 MB 28.04.2016
Modelovanie viacslučkových el.obvodov
338,74 kB 28.04.2016
Frekvenčná charakteristika lineárnej sústavy
178,49 kB 01.04.2016
Frekvenčné charakteristiky
71,47 kB 01.04.2016
Vlastnosti dynamických sústav, Stavový popis
1,10 MB 13.03.2016
Analýza sériových a paralelných RL, RC a RLC obvodov
46,66 kB 13.03.2016
Modelovanie v Simulinku
1,39 MB 13.03.2016
Stavový popis - základy
305,16 kB 13.03.2016
Modelovanie el. obvodov
674,86 kB 13.03.2016