en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

CAD v elektrotechnike

V rámci predmetu "CAD v elektrotechnike" získa študent základné vedomosti i pokročilé praktiky z oblasti simulačných a návrhových programov pre elektrické, mechanické a riadiace systémy. Prehĺbia si základné vedomosti z MATLABu pre návrhy systémov, naučia sa zostavovať valstné grafické používateľské interfejsy (GUI).

Stručná osnova predmetu:

 

St 25.4. - Písomka 3 (opakovanie + filtre + harmonická analýza)

St 2.5 Ohajoba referátov - prezentácie, zápočet.
         Pripraviť si termíny skúšok (od 15.5.)

 

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
6.4c_Harmonická Fourierova analýza signálů - spektra periodických signálů
1,48 MB 23.04.2018
6.4b_Fourier Series_Wolfram
331,40 kB 23.04.2018
6.4a_Fourier-series-tutorial
569,38 kB 23.04.2018
6.2_Rozklad kmitov, harmonická analýza
71,28 kB 23.04.2018
6.1_Matematický popis harmonického signálu
376,00 kB 23.04.2018
5.2c_Using Filter Tables
5,82 MB 23.04.2018
5.2b_Aktívne filtre
110,77 kB 23.04.2018
5.2a_Different Types of Analog Filters
746,24 kB 23.04.2018
5.1b_What is a Filter?
217,34 kB 23.04.2018
5.1a_Analog Filters (Chapt. 8)
746,24 kB 23.04.2018
5b_Different Types of Analog Filters
746,49 kB 23.04.2018
5a_Frekvencne_filtre
366,23 kB 23.04.2018
4.2_State Variable Modeling
631,06 kB 23.04.2018
4.1_Conversion Between SS and TF Representations
318,04 kB 23.04.2018
3.2 TF’s to State-Space Models
236,94 kB 23.04.2018
ChcekList - - kontrolný zoznam ku vypracovaniu zadaní
248,81 kB 23.04.2018
Písomky 1+2
143,77 kB 19.04.2018
3.1b_Stavová reprezentácia lineárnych dynamických systémov
134,04 kB 12.03.2018
3.1a_Modelovanie v stavovom priestore
631,06 kB 12.03.2018
3 b_Stavové modely - príklady
630,40 kB 12.03.2018
3a_Stavový popis lineárnych dynamických systémov
661,88 kB 12.03.2018
2.4_Riešenie obvodov metóou uzlových napätí
852,51 kB 12.03.2018
2.3_TF viacslučkových el.obvodov
338,74 kB 09.03.2018
2.2_Prevod hviezda-trojuholník
385,53 kB 09.03.2018
2.1_Získanie TF pomocou deliča napätia
674,86 kB 09.03.2018
1.3d_Log. frekvenčné charakteristiky - konštrukcia
122,89 kB 09.03.2018
1.3c_Log. frekvenčné charakteristiky – príklady
161,73 kB 09.03.2018
1.3b_Logaritmické frekvenčné charakteristiky
390,04 kB 09.03.2018
1.3a_Frekvenčné charakteristiky-princíp
2,70 MB 09.03.2018
1.2c_Analýza prenosových funkcií 1., 2. a vyšších rádov. Vplyv nuly prenosu.
4,39 MB 09.03.2018
1.2b_Sústava II.rádu - časové priebehy
263,63 kB 22.02.2018
1.2a_Sústava II. rádu
181,07 kB 22.02.2018
1.1_Laplaceova transformácia
623,53 kB 22.02.2018
0.5_Príklady riešenia elektrických obvodov
788,03 kB 22.02.2018
0.4_CADvE_výber látky zo skrípt MEMS
5,89 MB 22.02.2018
0.3_CADvE_Šablóna prezentácie
425,50 kB 22.02.2018
0.2_CADvE_Šablóna referátu
504,33 kB 22.02.2018
0.1_CADvE_Plán výučby v LS 2017/18
338,62 kB 22.02.2018