en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Róbert Žatkovič

Ing. Róbert Žatkovič

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B217
+421 55 602 2283, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

  • Ing. (2014) – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, v odbore Elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

  • Výkonová elektronika
  • Elektrické pohony