en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Viktor Petro

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice