en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Richard Olexa

Ing. Richard Olexa

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B229
+421 55 602 2694, e-mail: richard.olexa@tuke.sk