en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pracovná ponuka EGE

Výrobca špeciálnych zariadení pre energetiku so sídlom v Českých Budejoviciach hľadá z dôvodov zvyšovania výrobnej kapacity vhodných kandidátov na tieto pracovné pozície:

V prípade záujmu o niektorú z pracovných pozícií zašlite štrukturovaný životopis na e-mail: personal@ege.cz, prípadne poštou na adresu: EGE, spol. s.r.o., Novohradská 34, 370 08 České Budějovice.

Viac informácií o firme EGE, spol. s.r.o. a pracovných príležitostiach nájdete na www.ege.cz