en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pracovná ponuka Datakon

Firma Datakon ponúka prácu študentom a absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s elektrotechnickým zameraním.

Viac informácii nájdete v letáku, prípadne na stránke www.datakon.sk.