en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pozvánka na Deň otvorených dverí 2016

Technická univerzita v Košiciach každoročne organizuje podujatie pod názvom „Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach“. Je to čas, keď univerzita otvára svoje priestory nielen žiakom základných a stredných škôl, ktorí sa rozhodujú o štúdiu na TUKE, ale aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa o chod a vedeckú činnosť tejto inštitúcie.

V rámci tejto akcie, ktorá sa uskutoční 07.11.2016 si budete môcť prezrieť aj priestory našej katedry, oboznámiť sa s našimi študijnými programami, oblasťami výskumu a najzaujímavejšími prácami našich študentov.

Program DOD 2016 TUKE