en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Posledná rozlúčka s Ing. Jurajom Némethom

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 16. apríla 2017 navždy opustil naš bývalý kolega Ing. Juraj Németh.

Posledná rozlúčka so zosnulým Ing. Jurajom Némethom, sa bude konať na Verejnom cintoríne v Košiciach  dňa 20. apríla 2017 o 10:00 hod.