en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Podpora štúdia Elektrotechnického inžinierstva na FEI TUKE spoločnosťou VSE

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. (VSE) ako jeden z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku aktívne podporuje zvyšovanie kvalifikácie a osobný rozvoj študentov a absolventov študijného programu Elektrotechnické inžinierstvo na FEI TUKE!

 

Štipendijný program VSE Fellows - pre študentov

Pre študentov 1. ročníka denného inžinierskeho štúdia študijného programu Elektrotechnické inžinierstvo ponúka štipendijný a rozvojový program VSE Fellows, v rámci ktorého poskytuje:

 

Trainee program VSE - pre absolventov

Pre absolventov študijného programu Elektrotechnické inžinierstvo na FEI TUKE ponúka rozvojový Trainee program VSE, počas ktorého sa jeho účastníci pripravujú na rôzne cieľové pozície podľa aktuálnych potrieb spoločnosti.

Viac informácií o podpore študentov nájdete na Facebooku VSE, alebo na stránkach VSE.