en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Oznam pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia

Študenti 2. ročníka Ing. štúdia si môžu prevziať zadania DIPLOMOVÝCH PRÁC v STREDU 20.04.2016 o 12:40 hod v miestnosti č. 215.

Odovzdávanie zadaní bude spojené s prednáškou zástupcov firmy Automated Technology. Prednáška bude zameraná na predstavenie zámerov firmy Land Rover, ktorá ide stavať automobilový závod pri Nitre, a možnosti uplatnenia našich absolventov na ponúkaných pracovných pozíciách už od júna 2016.

ÚČASŤ JE POVINNÁ!