en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Oznam pre študentov 2. ročníka Ing. štúdia v akademickom roku 2022/2023

Vážení študenti 1. ročníka Ing,

v školskom roku 2022/2023 dôjde k fúzii študijných programov Katedry elektrotechniky a mechatroniky (KEM) a Katedry teoretickej a priemyselnej elektrotechniky (KTPE). Katedry budú vyučovať spoločný študijný program 2675834D_sk – PE_Ing_D_sk Priemyselná elektrotechnika.

Študijný program PE_ES – Priemyselná elektrotechnika elektrotechnické systémy nebude existovať.  

Z dôvodu zmeny budú všetci študenti Ing štúdia presunutý na spoločný študijný program po skončení skúšobného obdobia. Zápis na predmety bude možný v 2. kole od 11.07.2022.


Študenti Katedry elektrotechniky a mechatroniky (KEM) si zapisujú predmety:

2.rok štúdia ZS

Povinné predmety:
2620893 Diplomový projekt 2
2608871 Elektromechanické výrobné systémy
26000433 Vizualizačné programy pre riadiace systémy

Povine voliteľné predmety (2 na výber z nasledujúcich 3 PV):
26000147 Trojrozmerné modelovanie
26001058 Tvorba dokumentácie v elektrotechnike
2607893 Elektromagnetická kompatibilita
 
2.rok štúdia LS
 
Povinné predmety:
26000198 Pracovné a obchodné právo
29000828 Základy podnikateľských zručností pre neekonómov
 
Predmety štátnej skúšky:
2620903 Diplomová práca
26000056 Hlavné poznatky odboru a ich využitie