en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Oznam pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia v akademickom roku 2022/2023

Vážení študenti,

v školskom roku 2022/2023 budú študijný program 2675834D_sk – PE_Ing_D_sk Priemyselná elektrotechnika vyučovať spoločne Katedra elektrotechniky a mechatroniky (KEM) a Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky (KTPE).

Zápis na predmety bude možný po schválení prihlášok.

Študenti Katedry elektrotechniky a mechatroniky (KEM) si zapisujú predmety:

1.rok štúdia ZS
 
Povinné predmety:
2620921 Aplikácia DSP procesorov  
2621741 Nelineárne elektromechanické systémy
 
Povine voliteľné predmety:
2610631 Výkonové polovodičové systémy

+ zapísať si  2 PV z tohto zoznamu:
2621561 Elektrické stroje pre automatizáciu
2622611 Dynamické deje elektrických strojov
26000610 Výrobné procesy v elektronike

1.rok štúdia LS
 
Povinné predmety:
2621383 Diplomový projekt 1
2621581 Riadenie montážnych liniek programovateľnými automatmi
26000148 Servosystémy
 
Povine voliteľne predmety (2 na výber z nasledujúcich 3 PV):
26001098 Aplikácie signálových mikrokontrolérov
2610821 Konštrukcia a dimenzovanie meničov
2617351 Mechatronika vozidiel