en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Oznam pre končiacich študentov bakalárskeho štúdia

Končiaci študenti 1. stupňa - bakalárske štúdium, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na Katedre elektotechniky a mechatroniky v 2. stupni - inžinierské štúdium si musia podať prihlášku na študijný program Priemyselná elektrotechnika-Elektrotechnické systémy (PE-ES).