en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Nové „odborové“ štipendium aj pre prvákov denného bakalárskeho štúdia

Študenti našej fakulty môžu teraz okrem motivačného štipendia získať aj jednorazové „odborové“ motivačné štipendium vo výške 1000 eur.

Odborové štipendium bude priznané 15% študentom každého študijného programu na FEI TUKE v jednotlivých ročníkoch, pretože patria medzi perspektívne vybrané študijné odbory v rámci Slovenska.


Pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia okrem zohľadnenia výsledkov zo strednej školy budú pri zostavovaní poradia brané do úvahy hlavne výsledky zo zápočtových písomiek, ktoré budú realizované do 7. týždňa vyučovania, t.j. do 7.11.2014.