en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Vianočné Na slovíčko

V špeciálnom vianočnom vydaní Na slovíčko 17.12.2020 o 19:00 bude na otázky odpovedať špeciálny hosť - dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky, prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Informácie spolu s odkazom na zasielanie otázok do diskusie nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/events/664549044214216/

Webex: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=e506f863c2bdcd09a7ce04f88cfd9bc94