en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Mobility a stáže Erazmus+

Utorok 6.4.2021 o 17:00 sa uskutoční online event pre záujemcov o mobility a stáže programu Erazmus+, kde sa všetci záujemcovia dozvedia o možnostiach absolvovania stáži v zahraničí v rámci štúdia.
Link: https://tuke.webex.com/tuke/onstage/g.php?MTID=ea17ec2224333002d2f785d3133b9f5d4