en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

MATLAB and Simulink Hardware Challenge

MATLAB and Simulink Hardware Challenge je súťaž, ktorú vyhlasuje spoločnosť MathWorks. Je to súťaž, v ktorej študenti pripravujú samostatne svoje projekty s ktorými potom súťažia. Jedná sa o online súťaž na medzinárodnej úrovni.

V tomto ročníku súťaže sa z Česka a Slovenska  odvážil pustiť do boja iba jeden študent - Tomáš Molnár, ktorý bol študentom našej katedry. Žiaľ v ťažkej konkurencií sa neumiestnil na popredných priečkach, ale dokázal, že aj od nás sa dá zapojiť do takejto súťaže a držať krok s ostatnými. Jeho projekt si môžete pozrieť na stránke: https://www.youtube.com/watch?v=7yMkkv1nm1s